BAZI İSLAM ALİMLERİNİN VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN TALEBELERİNİN HZ. MEHDİ (A.S.) İLE İLGİLİ ANLATIMLARI
Mehmet Talu Hocaefendi: ''Hz. Mehdi (as)'ı ben de şahsen göreceğime inanıyorum.''
Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri, iman sahiplerinin Hz. Mehdi'yi bulacaklarını anlatıyor
Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri, şeyhlerinin kendisine, Hz. Mehdi (as)'ı göreceğini defalarca söylediğini anlatıyor.
Sultan Baba, 80'li yıllarda Hz. Mehdi (as)'ın vazifesine İstanbul'da devam ettiğini anlattı.
İhsan Tamgüney: "Sultan Baba Hz. 85 yılındaki sohbetinde Hz. Mehdi (as)'ın yaşadığını söyledi."
Sultan Babamız, Adnan Hocamızı çok severdi, "O bizdendir" derdi.
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri'nin vekillerinden Şeyh Ahmet Yasin Hocamız'ın Sayın Adnan Oktar'ın talebeleriyle yaptığı bir sohbet
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri hicri 1500'lerden sonra kıyametin kopacağını anlatıyor. (Doğrusunu Allah bilir)
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki: ''Hz. Mehdi (A.S)'ın alametleri zuhur etti''
Rufai şeyhi, Şeyh Ömer Efendi Hz. Mehdi (as)'ı anlatıyor
Şeyh Nazım el Hakkani Hazretleri dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu anlatıyor (Ocak 2010)
Çantacı Necbi Abi: ''Hz. İsa (a.s) gelecek.''
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri: ''Hz. Mehdi (a.s) hayattadır.''
Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Said Özdemir Ağabey anlatıyor: "Bu zamanda İttihad-ı İslam farz-ı ayndır."
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin vekili Şeyh Adnan Efendi Hz. Mehdi (as)'ın hicri 1400'de zuhur ettiğini anlatıyor
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin vekili Şeyh Ahmed Yasin Hz. Mehdi (a.s.)'ı anlatıyor -1-
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin vekili Şeyh Ahmed Yasin Hz. Mehdi (a.s.)'ı anlatıyor -2-
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin vekili Şeyh Ahmed Yasin Hz. Mehdi (a.s.)'ı anlatıyor -3-
Şeyh Ahmet Yasin: ''Hz. Mehdi (as) şahıs olarak gelecektir''
Şeyh Ahmet Yasin, Hz. Mehdi (as)'ı anlatıyor
Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin vekili Şeyh Ahmed Yasin, Hz. Mehdi (as)'ın kan akıtmayacağını anlatıyor
Değerli ehl-i sünnet alimi Sayın Ali Eren'in Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) hakkındaki açıklamaları
Bediüzzaman'ın en yakın talebelerinden Said Özdemir Ağabey, Adnan Oktar'ın, Darwinizme karşı mücadelesini anlatıyor
Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebesi Abdullah Yeğin ağabey İslam’ın dünya hakimiyetini anlatıyor.
Bediüzzaman Said Nursi'nin 12 vekilinden biri olan has talebesi Said Özdemir İttihad-ı İslamı ve Hz. Mehdi (as) 'ı anlatıyor
Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Büyük Mehdi Ahir Zaman'da gelecek inşaAllah.''
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri: ''Hz. Mehdi (a.s) hayattadır.''
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın şahıs olarak zuhur edeceğini, Hz. İsa (as)'ın tekrar geleceğini anlatıyor.
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri'nin Hz. Mehdi (a.s) benden 100 sene sonra gelecektir sözünü onaylıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın şahıs olarak yeniden gelip, Hz. Mehdi (as)'ın arkasında namaz kılacağını anlatıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın nüzulunun yüzde yüz kesin bir gerçek olduğunu anlatıyor.
Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri: ''Hz. Mehdi (a.s) şahsı manevi değildir.''
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Üstad bana dedi ki, Hz. Mehdi (as) Risale-i Nur'u bir program olarak tatbik edecek.''
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri Ahir Zamanda olduğumuzu ve Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda geleceğini Üstad'ın sözleriyle anlatıyorlar
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri, Hz. Mehdi (as) Konusunda Sayın Adnan Oktar'ın Çalışmalarını Tavsiye Ediyor
Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Hüsnü Bayram ağabey İttihad-ı İslam'ı müjdeliyor
Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı Hocaefendi: ''Hz. Mehdi (as)'ın bizzat kendisi gelecek.''
Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hz. Mehdi (as)'ın Türkiye'de olduğunu anlatıyor.
Nur talebelerinden Sayın İhsan Atasoy Hocaefendi İttihad-ı İslam'ın gerekliliğini anlatıyor
Nur talebelerinden Sayın Mustafa Karaman Hocaefendi, Hicri 1506'lara kadar İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olacağını ifade ediyor.
Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as) geldiğinde Üstad'ın değerinin daha da artacağını anlatıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın üç vazifeyi birden yapacağını anlatıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Tarihçe-i Hayatın yazılmasına nasıl vesile olduğunu anlatıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Kastamonu Lahikası'ndaki Hz. Mehdi (as) ile ilgili sözleri şerh ediyor
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Hutbe-i Şamiye'de ''Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ın gelişlerine işaret olduğunu anlatıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Hz. Mehdi bir şahıstır, şahs-ı manevi değildir.''
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşaAllah.''
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Üstad'ın kendisine, ''Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin'' dediğini anlatıyor.
Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Bediüzzaman Hazretlerinin bizzat kendisine hitaben “Mehdiyi ben görmeyeceğim, sen göreceksin” dediğini anlatıyor
KURAN'DA MEHDİYET :: BU SİTE ADNAN OKTAR (HARUN YAHYA)' NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR ::
 
 
 
 
ANA SAYFA

BU SİTE ADNAN OKTAR'IN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.